Conform dispozițiilor Ordonanței de Urgență nr.34/2014, privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii orice client care a achiziționat online produse comercializate pe site-uri specializate apartinand S.C. BEST CONS TEAM S.R.L. are dreptul de a denunta contractul la distanta in termen de 14 zile .

Prin contract la distanta se înțelege contractul de furnizare de produse sau servicii încheiat între un comerciant si un consumator, in cadrul unui sistem de vanzare organizat de către comerciant, care utilizează in mod exclusiv, înainte si la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicatie la distanta.

Clientul are dreptul de a denunța unilateral contractul la distanta, în termen de 14 zile, fără penalități si fara invocarea vreunui motiv.

Dreptul de retur in 14 zile se adresează doar clienților care au achiziționat produse online de pe site-urile SC BEST CONS TEAM S.R.L. si nu se adreseaza clienților care au beneficiat in cele 14 zile de servicii de consultanta completa, deplasari la domiciuliu/proiectare lucrare etc.

Dreptul de renuntare la cumparare nu se aplica in cazul persoanelor juridice. Termenul de 14 zile prevăzut pentru exercitarea acestui drept începe sa curgă incepand cu data primirii fizice a ultimului produs din comanda.

Din motive de organizare și funcționare, în cazul în care serviciile on-line nu pot fi livrate, clientul este îndreptățit să primească sumele încasate deja de SC BEST CONS TEAM S.R.L., dar nu și despăgubiri suplimentare. Valoarea maximă a obligațiilor SC BEST CONS TEAM S.R.L. față de orice Client în cazul nelivrării unui serviciu este valoarea sumei încasate de la Client pentru respectivul serviciu.

În situația în care se renunţă la un serviciu programat cu mai puţin de 24 de ore înainte de data și ora stabilită pentru efectuarea acestuia, SC BEST CONS TEAM S.R.L. este îndreptățit să primească 100% din costul serviciului anulat, clientul având dreptul, dar nu și obligația de a reprograma serviciul. Responsabilitatea anunțării neprezentării la ora și data programată pentru a beneficia de un anumit serviciu aparține în exclusivitate Cumpărătorului, SC BEST CONS TEAM S.R.L. neputând fi ținuta responsabila pentru asta. Această regulă nu mai este valabilă în caz de forță majoră.

Obligaţiile care revin SC BEST CONS TEAM S.R.L. în cazul retragerii:

SC BEST CONS TEAM S.R.L. rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, excluzand, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului în conformitate cu dispozitiile legii.

SC BEST CONS TEAM S.R.L. rambursează sumele menţionate prin OP in contul IBAN furnizat de catre consumator fara a fi în sarcina consumatorului plata de comisioane necesare rambursării.

Obligaţiile consumatorului în cazul retragerii

Conform Ordonantei nr. 34/2014, consumatorul suportă doar costurile directe legate de returnarea produselor, cu excepţia cazului în care SC BEST CONS TEAM S.R.L. acceptă să suporte acele costuri sau în care SC BEST CONS TEAM S.R.L. nu a informat consumatorul că aceste costuri trebuie suportate de consumator.

În cazul contractelor în afara spaţiilor comerciale, în cazul cărora produsele au fost livrate la domiciliul consumatorului la momentul încheierii contractului, SC (_) SRL preia produsele pe cheltuiala sa dacă produsele, prin natura lor, nu pot fi returnate în mod normal prin poştă.

Produsele trebuiesc sa fie returnate in stare buna si in ambalajele originale.

Exceptări de la dreptul de retragere

Sunt exceptate de la dreptul de retragere, în ceea ce priveşte contractele la distanţă următoarele:

– contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către SC BEST CONS TEAM S.R.L.;

– furnizarea de produse sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care SC BEST CONS TEAM S.R.L. nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

– furnizarea de produse confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;

– contractele încheiate în cadrul unei licitaţii.

Dacă aveți nelămuriri privind returnarea produselor va rugam sa ne contactați pe email sau la unul din numerele de telefon afișate.