Managementul lucrarilor de constructii

Servicii integrate de urmărire și control a lucrărilor pentru a asigura respectarea prevederilor proiectului tehnic și a reglementărilor în vigoare.

Intocmirea cartii tehnice a constructiei

Cartea tehnică a construcției oferă o imagine completă și corectă privind construcția, intervențiile și modificările.

Dirigintele de șantier este responsabil pentru întocmirea cărții tehnice pe perioada de execuție, iar beneficiarul preia această responsabilitate la semnarea procesului verbal de recepție.

Urmarirea lucrarilor de constructii conform legislatiei

Conform legislației actuale, beneficiarii construcțiilor sunt obligați să contracteze un diriginte de șantier care să se asigure că lucrările sunt realizate conform proiectului tehnic și a reglementărilor în vigoare.

Angajarea unui diriginte de șantier nu este doar o obligație legală, ci poate aduce economii de timp și bani. Echipa noastră include specialiști cu experiență și autorizații necesare pentru a urmări proiectul tău.

Iată care sunt obligațiile diriginților de șantier:

  • Asigurarea conformității construcției cu proiectul, caietele de sarcini și reglementările tehnice;
  • Verificarea respectării tehnologiilor de execuție;
  • Interzicerea executării lucrărilor de către persoane neautorizate;
  • Urmarirea realizarii lucrărilor din punct de vedere tehnic și efectuarea plăților doar pentru lucrările corespunzatoare calitativ și cantitativ;
  • Oprirea execuției, demolarea sau refacerea lucrărilor executate necorespunzător conform soluțiilor date de proiectant și vizate de verificatorul de proiecte atestat.