Realizare expertize tehnice pentru cladiri existente

Vă oferim suport în cazul în care dorești să intervină asupra unei construcții vechi cu modificări.

Un expert autorizat de Ministerul Dezvoltării poate face expertizarea tehnică a construcțiilor pentru a stabili situația structurală actuală și recomanda îmbunătățiri.

Acesta va încadra construcția în clase de risc seismic, determina capacitatea portantă și sugera intervenții.